با ما تماس بگیرید

26852447

حل نمونه سوالات روانشناسی دوازدهم

تاریخ انتشار : 1400-07-25
دسته بندی : حل نمونه سوالات
تعداد بازدید : 89
روانشناسی پایه دوازدهم یکی از دروس اصلی رشته انسانی است . دانش آموزان با حل نمونه سوالات متعدد میتوانند بهتر روی مفاهیم درسی متمرکز شوند . در ادامه این مطلب به حل تعدادی از نمونه سوالات روانشناسی پایه دوازدهم انسانی میپردازیم :


1 . چرا روانشناسی از بین کلیه ی علوم تجربی در موضوع تبیین پدیده ها دشواری های زیادی دارد ؟

پاسخ :

زیرا پدیده های روانشناسی تحت تأثیر علت های زیادتری نسبت به علوم دیگر دارد .2 . ادراک را تعریف کنید .

پاسخ :

با کمک توجه یک یا چند تا از این محرک های احساس شده را انتخاب میکنیم، سپس محرک انتخاب شده را مورد تعبیر و تفسیر قرار میدهیم. به فرایند تفسیر محرک های انتخابی ادراک گفته میشود .3 . احساس را تعریف کنید .

پاسخ :

محیط ما مملو از محرکهای مختلفی است. این محرک ها گیرنده های حسی همچون گوش، چشم، و... را تحریک میکنند که به آن احساس میگویند .4 . برای کسب شناخت سؤالاتی را درباره اینکه آیا جهان نظم دارد؟ بیان کنید .

پاسخ :

فرد اول: با استناد به آیات الهی و سخنان بزرگان دین پی میبرد که جهان منظم و با قاعده است.
 فرد دوم: با روشهای عرفانی و درک درونی به منظم بودن جهان شناخت پیدا میکند .
فرد سوم: باتوجه به استدلال های منطقی و دلیلی فلسفی جهان را قاعده مند میداند .
 فرد چهارم: با مثال های گوناگون به شناخت پی میبرد مثًال اگر کره زمین چند کیلومتر دورتر یا نزدیکتر به خورشید بود امکان حیات در زمین وجود نداشت بنابراین جهان هستی نظم و انضباط دارد .


5 . رشد جسمانی و بلوغ جنسی در دوره ی نوجوانی را توضیح دهید .

پاسخ :

نوجوانی دوره ای است که با شدیدترین و گسترده ترین تغییرات زیستی همراه است. حوزه های اساسی رشد جسمانی که در این دوره دستخوش تغییر میشوند عبارتند از قد و وزن ، رشد استخوانی و عضلانی، رشد مغز و سیستم عصبی ، رشد اندام های داخلی و تغییراتی که در هنگام بلوغ روی میدهد ، یکی از ویژگی های رشد در دوره­ی نوجوانی ناگهانی بودن آن است یعنی اندازه­ی بدن به سرعت افزایش مییابد و تناسب بدن به سرعت تغییر میکند که معمولا ناهماهنگی است. رشد دستگاه تولید مثل، تغییر اساسی دوره نوجوانی است که با بلوغ جنسی رخ میدهد. منظور از بلوغ جنسی مرحله ای است که در آن رسِش جنسی رخ میدهد .6 . با مطالعه و بررسی، چگونگی رشد اجتماعی در دوره ی کودکی را توضیح دهید .

پاسخ :

اجتماعی شدن در کودکان دارای فرایندی است که در طول دوره های رشد با ایجاد شرایط محیطی مناسب خودش را نشان میدهد .7 . منظور از تفکر احتمالگرا چیست و در چه دورانی از زندگی شکل میگیرد؟

پاسخ :

در دوره نوجوانی شکل میگیرد و بدین معنی است که نوجوان قادر است، موقعیت هایی را هرچند فرضی از قبل پیشبینی کند و فرضیه سازی نماید، یعنی برعکس دوران کودکی، نوجوانی فقط به امور ملموس و بیرونی فکر نمیکند .


8 . رسش را با ذکر یک مثال تعریف کنید .

پاسخ :

رسش به معنای آمادگی زیستی است که خود دارای رشد طبیعی و منظمی است. براساس فرایند رسش آدمی در طول زندگی خود از دورهی جنینی تا مرگ یکسری خصوصیات را در جنبه های مختلف رشد نشان خواهد داد مثلا از لحاظ رشد جسمانی بطور میانگین کودک در 15 ماهگی بدون کمک میتواند راه بیفتد.


برای دانلود و حل نمونه سوالات بیشتر از درس روانشناسی پایه دوازدهم به سایت معلم نو مراجعه نمایید .