با ما تماس بگیرید

26852447

حل نمونه سوالات زمین شناسی دوازدهم

تاریخ انتشار : 1400-07-25
دسته بندی : حل نمونه سوالات
تعداد بازدید : 77
در این بخش به حل تعدادی از سوالات درس زمین شناسی پایه دوازدهم میپردازیم :1 . کربن 14 به کدام عنصر پایدار تبدیل میشود؟ چگونه وارد بدن جانداران میگردد؟ آیا میتوان از طریق آن سن فسیل های دوران اول و دوم را تعیین کرد؟ چرا؟

پاسخ :
از طریق دی اکسیدکربن و فتوسنتز وارد بدن جانداران میشود و برای تعیین سن فسیلهای دوران اول و دوم نمیتوان از آن استفاده کرد و تا قدمت هزار سال قبل را میسنجد. (چون نیمه عمر کوتاه دارد ) .2 . بر چه اساسی دوران های زمین شناسی را به واحدهای کوچکتر تقسیم کرده اند؟

پاسخ :
حوادث مهمی مثل ظهور یا انقراض گونه خاصی از جانداران، حوادث کوهزایی، پیشروی یا پسروی جهانی دریاها و ...3 . نظریه بطلیموس درباره منظومه شمسی و حرکات آن چه بود؟

پاسخ :
بطلیموس به این نتیجه رسید که زمین، در مرکز عالم قرار دارد و سایر اجرام آسمانی به دور آن میگردند .


4 . کانسار را تعریف کنید .

پاسخ :
مناطقی هستند که در آنها غلظت عناصر نسبت به غلظت میانگین افزایش نشان میدهد ( بی هنجاری مثبت) و حجم زیادی از ماده معدنی در آنجا متمرکز میشود به طوری که استخراج آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد .5 . نحوه استفاده از غلظت میانگین چگونه است؟

پاسخ :
ترکیب شیمیایی میانگین پوسته زمین، غلظت میانگین یا غلظت کلارک نام دارد. در پروژه های تحقیقاتی با اندازه گیری غلظت عناصر در سنگ ها و خاک ها و مقایسه آنها با مقادیر غلظت میانگین، به فرآیندهای زمین شناسی منطقه پی میبرند .6 . به چه دلیل کانی ژیپس نمیتواند یک کانی قیمتی باشد؟

پاسخ :
ژیپس درجه سختی کمی دارد و خراشیده و کدر میشود .7 . چند دشت در ایران ممنوعه هستند؟ علت چیست ؟

پاسخ :
در ایران دشت ممنوعه به علت بهره برداری زیاد از منابع آبی وجود دارد .8 . منظور از آب سخت چیست ؟

پاسخ :
آبی که حاوی میزان بالایی از و باشد را آب سخت گوییم .9 . علت استفاده از مصالح خاک را در زیرسازی و روسازی بیان کنید .

پاسخ :

از آنجا که سطح طبیعی زمین برای رفت و آمد وسایل نقلیه مناسب نیست و در مقابل عوامل جّوی مانند بارش، تغییرات دمایی و نیروهای وارده از چرخ خودروها مقاومت کافی ندارد، بنابراین از مصالح خاک در زیرسازی و روسازی استفاده میشود .

10 . نحوه تشکیل غارها را شرح دهید .

پاسخ :

دیواره درزه ها در سنگ های کربناتی با گذشت زمان درجریان آب های نفوذی حل میشوند و حفره هایی شکل میگیرند . پیشرفت عمل حل شدن ممکن است منجر به تشکیل حفره های انحلالی بزرگ در سنگهای آهکی و تبخیری و ایجاد غار شود .


برای دانلود و حل نمونه سوالات بیشتر از زمین شناسی پایه دوازدهم به سایت معلم نو مراجعه نمایید .