با ما تماس بگیرید

26852447

حل نمونه سوالات جغرافیای دهم

تاریخ انتشار : 1400-08-16
دسته بندی : حل نمونه سوالات
تعداد بازدید : 80
حل نمونه سوالات جغرافیا دهم

علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط طبیعی که در راستای بهبود زندگی بشر باشد ، جغرافیا نام دارد . تمامی دانش آموزان در طول تحصیل خود با این مفهوم به خوبی آشنا میشوند و طی سال های تحصیلی متعددی درسی با این عنوان را نیز میگذرانند . از جمله جغرافیای سال دهم که در ادامه به حل تعدادی از نمونه سوالات آن میپردازیم :

1 . چرا در مناطق جنوبی کشور، که نزدیک آب های خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد، بارش کم است؟
جواب :
در اطراف مدار راس السرطان به دلیل سنگینی و فرونشستن هوا، صعود هوا به لایه های بالاتر صورت نمیگیرد و در نتیجه منطقهای گرم و کم باران به وجود می آورد .

2 . دسترسی به آب های آزاد چه امکاناتی برای کشورها فراهم می آورد ؟
پاسخ :
دسترسی به آب های آزاد برای هر کشوری، افزونبر امکان دسترسی و ارتباط با سایر نقاط جهان، دستیابی به منابع غذایی و منابع معدنی و سوخت های فسیلی را نیز فراهم میکند.

3 . سؤال «چه چیزی» به چه مسئله ای دلالت دارد؟
پاسخ :
سؤال «چه چیزی» بر ماهیت هر پدیده یا مسئله دلالت دارد.
4 . به چه دلیل اختلاف دما در نواحی داخلی کشور بیشتر از سواحل شمالی و جنوبی کشور است؟
پاسخ :
به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت

5 . دلیل جذب جمعیت در کنار جلگه ها چیست ؟
پاسخ :
جلگه ها به دلیل حاصل خیز بودن خاک، جمعیت زیادی را در خود جای میدهند .

6 . زاگرس چگونه به وجود آمده است؟
پاسخ :
رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحه ی شبه جزیزه ی عربستان و اوراسیا به وجود آمده است.

7 . پدیده ی گل فشان در چه ناحیه ای دیده میشود؟ علت فعالیت این گل فشان ها چیست؟
پاسخ :
در استانهای هرمزگان و بلوچستان جنوبی، علت فعالیت این چشمه های جوشان، فعالیت های زمین ساختی است.

8 . جغرافیای پزشکی چیست؟
پاسخ :
شاخه ای از علم جغرافیا میباشد که در زمینه ی پراکندگی تأثیرات عوامل محیطی بر سلامت انسان مطالعه میکند.

9 . دشت ها در ایران به چند صورت شکل گرفته است؟
پاسخ :
به دو صورت: یکی به علت عوامل فرسایشی مانند باد و باران که ناهمواری ها را مسطح کرده است و دیگری مواد حاصل از فرسایش بین کوه ها رسوب کرده و سطح همواری را به وجود آورده است .

10 . روش مطالعه جغرافیدانان در مطالعه مکان ها چگونه است؟
پاسخ :
جغرافیدان با دید ترکیبی و کلنگر، ارتباط اجزاء و پدیدههای جغرافیایی را مطالعه میکند.

برای دانلود و حل نمونه سوالات بیشتر از جغرافیای دهم به سایت معلم نو مراجعه نمایید .