با ما تماس بگیرید

26852447

حل نمونه سوالات زیست شناسی دهم

تاریخ انتشار : 1400-08-16
دسته بندی : حل نمونه سوالات
تعداد بازدید : 79
حل نمونه سوالات زیست دهم

کتاب زیست دهم مهم ترین درس رشته تجربی در این پایه تحصیلی است که دانش آموزان عزیز باید خیلی خوب به مطالب آن مسلط شوند تا در ایام امتحانات و کنکور بتوانند به راحتی از پس آن بربیایند .
یکی از راه های درک بهتر مفاهیم وایجاد آمادگی لازمه ، حل نمونه سوالات امتحانی متعدد است . در ادامه این مطلب به حل تعدادی از نمونه سوالات زیست دهم میپرداریم :

1 . هورمون های مرتبط با لوله گوارش و ترشح شده از آن را نام برده و نقش آنها را بنویسید ؟
پاسخ :
سکرتین که از بعضی سلول های پوششی دوازدهه روده آزاد شده به خون میریزد و بر لوزالمعده اثر کرده، ترشح بیکربنات سدیم را بالا میبرد که آن نیز در دوازدهه روده حالت اسیدی کیموس را خنثی میکند.
گاسترین توسط سلول های پراکنده غدد معده ترشح شده و وارد خون میشود و بر خود معده اثر گذاشته و فعالیت سلول های کناری و اصلی را افزایش میدهد و ترشح و پروتئازها را توسط این سلولها بالا میبرد.

2 . نازکترین لایه قلب چه نام دارد؟
پاسخ :
آندوکارد است که از یک ردیف سلول سنگ فرشی ساده تشکیل شده است.

3 . کربن به چه شکل جذب گیاه میشود؟
پاسخ :
این گاز به همراه سایر گازها از راه روزنه ها به فضاهای بین یاخته ای گیاه وارد میشود. مقداری از کربندی اکسید هم با حل شدن در آب، به صورت بی کربنات درمی آید که میتواند توسط برگ ها و یا ریشه جذب شود.

4 . لخته در خونریزی شدید چگونه ایجاد میگردد ؟
پاسخ :
در خونریزی های شدیدتر ، گرده ها در تولید لخته خون، نقش اصلی دارند. آنها با ترشح مواد و با کمک پروتئین های خون مثل فیبرینوژن، لخته را ایجاد میکنند که تشکیل لخته در محل زخم، جلوی خونریزی را میگیرد. وجود ویتامین و یون کلسیم در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته لازم است.

5 . اصطلاح حجم جاری را تعریف کنید ؟
پاسخ :
به مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی خارج میشود، حجم جاری میگویند.

6 . حجم باقیمانده را تعریف کنید .
پاسخ :
حتی بعد از یک بازدم عمیق، مقداری هوا در ششها باقی میماند و نمیتوان آن را خارج کرد. این مقدار را حجم باقیمانده مینامند.

برای دانلود و حل نمونه سوالات بیستر به بخش تمرین و نمونه سوالات زیست دهم  مراجعه نمایید .