با ما تماس بگیرید

26852447

حل نمونه سوالات منطق دهم

تاریخ انتشار : 1400-08-17
دسته بندی : حل نمونه سوالات
تعداد بازدید : 79
حل نمونه سوالات منطق دهم

علم منطق مجموعه ای از قواعد کلی است که برای مصون ماندن اندیشه از لغزش و خطا به انسان یاری می‌دهد، و راه تصحیح و درست سازی افکار را به وی می‌نماید . به عبارت دیگر منطق اصول تفکر و اندیشیدن را نه بلکه شیوه درست اندیشیدن را به ما می آموزد . دانش آموزان رشته انسانی در کتاب منطق سال دهم با این مفهوم بیشتر آشنا میشوند .
در ادامه به حل یک سری از نمونه سوالات منطق سال دهم میپردازیم :

1 . - آیا در گفتگوهای زیر مغالطه ی توسل به معنای ظاهری بکار رفته است؟ توضیح دهید
  • آقا چرا تا این تاریخ خط تلفن ما را نکشیدید؟ چون خودتان گفتید تا بیستم خط تلفن شما را میکشیم. امروز سی ام است .
  • آقای عزیز مگر شما تابلوی شنا ممنوع را در کنار دریاچه ندیدید؟
  • آقای الف چرا جایزهی یک میلیون ریالی ما را نمیدهید؟ آخر ما به این سؤال امتیازی پاسخ دادیم .
  • صاحبخانه به مهمان گفت «اینجا منزل خودتان است» و مهمان گفت «پس لطفًا دیگر بدون اجازه وارد نشوید»
  •  میوه فروشی یک جعبه میوه را با قید این شرط که کل جعبه سالم است فروخت وقتی خریدار جعبه را به منزل برد و باز کرد متوجه شد نصف میوه ها فاسد است .

پاسخ :
  • ما گفته بودیم تا این تاریخ، یک خط تلفن برای شما میکشیم که کشیدیم، اما نگفته بودیم که حتمًا تا این تاریخ تلفن شما کار خواهد کرد .
  • چرا دیدم. اما همانطورکه خودتان میبینید من اصلا شنا بلد نیستم، فقط دارم آبتنی میکنم .
  • آقای الف پاسخ میدهد: ما گفته بودیم هر کس به این سؤال امتیازی پاسخ دهد، کارشناسان برنامه او را شایسته دریافت جایزه ای یک میلیون ریالی میدانند، نه اینکه این مبلغ را به او میدهیم .
  • مهمان متوسل به مدلول مطابقی جمله صاحبخانه شده است و ادعای مالکیت منزل را دارد؛ در حالی که مقصود صاحبخانه مدلول التزامی (در اینجا مثل منزل خود راحت باشید) بوده است
  • دلالت مطابقی جمله میوه فروش این بوده که «کل جعبه سالم است» نه میوه های درون جعبه اما دلالت التزامی گفته او این بوده که میوه های درون جعبه سالم است اما میوه فروش با توسل به معنای ظاهری، مدلول التزامی سخن خود را نادیده میگیرد و خریدار را فریب داده است.


2 . نوع استدلال زیر را مشخص کنید .
در محله ای که زندگی میکنید، فردی همسایه شماست که باعث رنجش خاطر همه اهالی شده است و به دلایل مختلف، کسی جرئت روبرو شدن با او را ندارد. روزی پسر آن فرد، در خیابان، سوار بر اتومبیل و با سرعت زیاد از جلوی شما میگذرد، با خود میگویید او هم مثل پدرش مردم آزار است.

پاسخ :
استدلال تمثیلی


3 . نوع استدلال زیر را مشخص کنید؟
 دانشمندان با بررسی مدار حرکت تمام سیارات منظومه ی شمسی متوجه شده اند که همه ی این مدارها بیضی است .

پاسخ :
استدلال استقرایی تام


4 . «تناقض»، «تضاد» و «تداخل» قضیه »همه  فلزات هادی الکتریسته اند« را بنویسید.
پاسخ :
تناقض: «بعضی فلزات هادی الکتریسته نیستند»
 تضاد: «هیچ فلزی هادی الکتریسته نیست.»
 تداخل: «بعضی فلزات هادی الکتریستهاند.»

5 . اگر ذهن انسان به طور طبیعی براساس قواعدی میاندیشد، چه نیازی به خواندن منطق داریم و چرا به صرف خواندن کتاب های منطق از خطای ذهن مصون نمیمانیم؟
پاسخ :
منطق، قانون طبیعی ذهن ما است و اختراع یا قرارداد اجتماعی نیست. با وجود آنکه منطق قانون طبیعی ذهن ما است، نیازمند خواندن منطق هستیم؛ زیرا ذهن در معرض لغزش قرار دارد و در مواجهه با استدلال های پیچیده یا تعریف مفاهیم تخصصی، قادر به تشخیص سریع اشتباهات نیستیم. استفاده از منطق نیازمند به دست آوردن نوعی مهارت است و بدون تمرین و ممارست نمیتوان به صورت مناسب و به موقع از آن استفاده کرد. منطق نیز مانند هر علمی به صرف خواندن، مفید نیست و باید در عمل از آن استفاده کرد. بدین جهت به صرف خواندن کتاب های منطقی و بدون استفاده از آن، از خطا مصون نمیمانیم. گاهی انسان تحت تأثیر عوامل روانی و احساسی قرار میگیرد و عواطف و احساسات وی بر عقل او سایه می افکند.

6 . اگر ذهن انسان به طور طبیعی بر اساس قواعدی می اندیشد، چه نیازی به خواندن منطق داریم و چرا به صرف خواندن کتاب های منطق از خطای ذهن مصون نمیمانیم؟

پاسخ :
ذهن انسان همواره در معرض لغزش قرار دارد و معمولا در استدلال های پیچیده یا تعاریف دقیق اصطلاحات خاص، دچار اشتباه میشود و به همین دلیل به علم منطق نیاز است. در پاسخ به سوال دوم باید گفت: منطق علمی کاربردی است بنابراین صرف دانستن قواعد آن اگرچه لازم است اما کافی نیست .


برای دانلود و حل نمونه سوالات بیشتر از درس منطق پایه دهم به سایت معلم نو مراجعه نمایید .