با ما تماس بگیرید

26852447

حل نمونه سوالات علوم پنجم

تاریخ انتشار : 1400-08-25
دسته بندی : حل نمونه سوالات
تعداد بازدید : 88
حل نمونه سوالات علوم پنجم

یکی از بخش های مهم در آموزش و تدریس ، پرسش و پاسخ است چرا که به چالش کشیدن ذهن دانش آموزان و سنجش میزان یادگیری و همچنین کیفیت تدریس را به دنبال دارد .
در دوران ابتدایی والدین بیشتر روی فرزندانشان تمرکز میکنن و به عبارتی انگار یک بار دیگر به تحصیل در آن پایه میپردازند . یکی از نگرانی های والدین در این دوره معذل پرسش و پاسخ است .
پیدا کردن سوالات استاندارد و باکیفیت مسئله ای بسیار مهم است . حل تمرین و نمونه سوالات امتحانی یکی از بهترین و کم هزینه ترین راه حل های موجود است . معلم نو برای تمام دروس در تمامی مقاطع حل تمرین ها و نمونه سوالات امتحانی را به صورت رایگان جمع آوری کرده و در اختیار شما عزیزان قرار داده است .
در ادامه به حل تعدادی از این سوالات میپردازیم :

1 . در پرش از یک تپه ی مرتفع سه چترباز اعلام آمادگی کرده اند. چترباز اولی با جرم کیلوگرم و چتری بسیار بزرگ، چترباز دومی با جرم کیلوگرم، و چتری متوسط و چترباز سومی با جرم کیلوگرم و چتری متوسط در این مسابقه شرکت کردهاند. باتوجه به اندازه ی چترها و جرم ورزشکاران مدت زمانی را که هر چترباز میتواند پرواز کند .
به سوالات پاسخ دهید .
الف) بین چترباز اول و سوم کدام یک دیرتر به زمین میرسد؟ چرا؟
ب) بین چترباز دومی و سومی کدام یک زودتر به زمین میرسد؟ چرا؟

پاسخ:
الف) هر چه اندازه ی چترها بزرگتر باشد، هوا بیشتر با چتر برخورد کرده و سرعت چترباز را میگیرد و مدت زمان بیشتری طول میکشد تا به زمین برسد. بنابراین چترباز اولی دیرتر به زمین میرسد .
ب) دقت شود در شرایط یکسان دو چترباز با جرم متفاوت و با چتر یکسان همزمان به زمین میرسند .
نکته بیشتر بدانید: گالیله در سال 1589 ثابت کرد که وقتی دو جسم با وزن مختلف از یک ارتفاع مشخص رها شوند، زمان رسیدن هر دو جسم به زمین یکسان است. دقت کنید در آزمایش مطرح شده در سوال باید سطح تماس چترهای نجات و شرایط آزمایش مانند هم باشد .

2 . میخواهیم بدانیم «چه نوع کف پوشی برای خانه های مناطق شمالی کشور آب کمتری را به خود جذب میکند»؟ در این آزمایش :
الف) چه چیزی را باید تغییر دهیم؟
ب) چه چیزی را باید اندازه گیری کنیم؟
پ) چه چیزهایی را باید ثابت نگه داریم؟

پاسخ :
الف) نوع کف پوش ها
ب) مقدار آب جذب شده توسط کف پوش ها
پ) منازل مناطق شمالی کشور اندازه ی کف پوش

3 . آزمایشی طراحی کرده ایم تا بتوانیم میزان تأثیر شیر مادر در رشد قد نوزاد را بررسی کنیم . با توجه به عبارت داده شده موارد زیر را در بخش های مشخص شده دسته بندی کنید .
«شیر مادر نور خورشید ویتامینهای خوراکی قد نوزاد»
 الف) چه چیزهایی باید ثابت و یکسان باشد؟
ب) چه چیزی باید تغییر کند؟
ج) چه چیزی باید اندازه گیری شود؟

پاسخ :
الف) نور خورشید ویتامینهای خوراکی
ب) فقط شیر مادر باید تغییر کند، چون هدف مورد آزمایش تاثیر شیر مادر در رشد نوزاد است .
ج) قد نوزاد

4 . میخواهیم بدانیم بستنی در لیوان فلزی زودتر آب میشود یا در لیوان شیشه ای .
الف) پیش بینی خود را بنویسید؟
ب) برای بررسی خود چه چیزهایی را تغییر نمیدهیم؟
 پ) برای بررسی خود چه چیزی را تغییر میدهیم؟
 ت) در این بررسی چه چیزی را اندازه گیری میکنیم؟

پاسخ:
الف) پیش بینی میکنیم که بستنی در لیوان فلزی زودتر آب میشود.
ب) دمای بستنی، نوع بستنی، میزان بستنی داخل لیوان و مکان لیوان را تغییر نمیدهیم .
پ) جنس لیوان را تغییر میدهیم .
ت) زمان آب شدن بستنی را در دو لیوان فلزی و شیشه ای انداره گیری میکنیم.

5 . حسین در ناحیه ی قفسه ی سینه ی خود احساس درد، دارد او نزد پزشک میرود، پزشک براساس اظهارات او، معاینه و مشاهدات خود، فرض میکند که او سرما خورده است. پزشک ابتدا به او مقداری دارو میدهد و سپس برای کنترل دقیق تر بیماری، او را برای عکسبرداری به رادیولوژی معرفی میکند. به نظر شما پزشک، به ترتیب کدام مراحل روش علمی را انجام داده است؟

پاسخ :
الف) مشاهده
ب) فرضیه
ج) آزمایش