فارسی پایه اول دبستان (لوح دانش)

100,000 تومان 80,000 تومان
مدت دوره 16 ساعت و 58 دقیقه
تعداد فصل ها 69
اساتید مریم اجاقی
تعداد جلسات 4 جلسه
 
100,000 تومان 80,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

فارسی اول دبستان یکی از مهم ترین مباحث این مقطع است و حساسیت بسیار زیادی دارد. شما والدین و دبیران محترم می‌توانید با استفاده از فیلم آموزش فارسی اول دبستان لوح گسترش این مباحث آموزشی را به کودکان خود بیامورزید.

مریم اجاقی در این فیلم آموزشی همه مباحث کتاب فارسی را با بیانی ساده و قابل فهم به کودکان آموزش داده است. بنابراین در صورتی که فرزند شما چندان تسلطی بر مباحث فارسی اول دبستان ندارد، نگران نباشید.

در این ویدئو آموزشی از مباحث مقدماتی تا پیشرفته این کتاب درسی به‌طور جامع مطرح شده است.

سرفصل‌های آموزش فارسی اول دبستان

1-نگاره ی اول ،به خانه ی ما خوش آمدی
2-نگاره دوم
3-نگاره سوم ،یک دو سه راه مدرسه
4-نگاره چهارم ،به مدرسه رسیدیم
5-نگاره پنجم ،از کلاس ما چه خبر
6-نگاره ششم ،بازی،بازی،تماشا
7-نگاره هفتم ،به به چه روستایی
8-نگاره هشتم ، چه دنیای قشنگی
9-نگاره نهم ،در مسجد محله
10-نگاره دهم ،نوروز در خانه ی ما
11-آموزش نشانه ها-ا آ ب
12-آموزش نشانه ها-اَ َ
13-آموزش نشانه ها- م
14-آموزش نشانه ها-او و ت
15-آموزش نشانه ها-ر ن
16-آموزش نشانه ها-ی ای ز
17-آموزش نشانه ها-اِ ِ ه ش
18-آموزش نشانه ها-ی اُ
19-آموزش نشانه ها-ک و
20-آموزش نشانه ها-پ گ
21-آموزش نشانه ها-خ ف
22-آموزش نشانه ها-ق ل
23-آموزش نشانه ها-ج و
24-آموزش نشانه ها-ه چ
25-آموزش نشانه ها-ژ خ
26-روان خانی خدا دانایان را دوست دارد
27-آموزش نشانه ها- ّ
28-آموزش نشانه ها-ص ذ
29-آموزش نشانه ها-ع ث
30-آموزش نشانه ها-ح
31-آموزش نشانه ها-ض
32-آموزش نشانه ها-غ
33-آموزش نشانه ها-ظ
34-روان خانی
35-نگاره ها نگاره یک تا پنج
36-نگاره ها نگاره شش با ده
37-آموزش نشانه ها درس اول بخش اول
38-آموزش نشانه ها درس اول بخش دوم
39-آموزش نشانه ها درس دوم بخش اول
40-آموزش نشانه ها درس دوم بخش دوم
41-آموزش نشانه ها درس سوم
42-آموزش نشانه ها درس چهارم بخش اول
43-آموزش نشانه ها درس چهارم بخش دوم
44-آموزش نشانه ها درس پنجم بخش اول
45-آموزش نشانه ها درس پنجم بخش دوم
46-آموزش نشانه ها درس ششم بخش اول
47-آموزش نشانه ها درس ششم بخش دوم
48-آموزش نشانه ها درس هفتم بخش اول
49-آموزش نشانه ها درس هفتم بخش دوم
50-آموزش نشانه ها درس هشتم
51-آموزش نشانه ها درس نهم
52-آموزش نشانه ها درس دهم
53-آموزش نشانه ها درس یازدهم
54-آموزش نشانه ها درس دوازدهم
55-آموزش نشانه ها درس سیزدهم
56-آموزش نشانه ها درس چهاردهم
57-آموزش نشانه ها درس پانزدهم
58-تمرین های دوره ای
59-آموزش نشانه ها 2 درس شانزدهم
60-آموزش نشانه ها 2 درس هفدهم بخش یک
61-آموزش نشانه ها 2 درس هفدهم بخش دوم
62-آموزش نشانه ها 2 درس هجدهم بخش یک
63-آموزش نشانه ها 2 درس هجدهم بخش دوم
64-آموزش نشانه ها 2 درس نوزدهم
65-آموزش نشانه ها 2 درس بیستم بخش اول
66-آموزش نشانه ها 2 درس بیستم بخش دوم
67-آموزش نشانه ها 2 درس بیستم و یکم
68-آموزش نشانه ها 2 درس بیستم و دوم
69-تمرین های دوره ای

جلسات دوره ‌
اساتید دوره‌

مریم اجاقی

مدرس نمونه کشوری