مجموعه آزمون های علوم هشتم

مجموعه آزمون های علوم هشتم
35,000 تومان 25,000 تومان
تعداد فصل ها 17 فصل
تعداد جلسات 34 جلسه
تعداد آزمون ها 17 آزمون
مدرس دوره اساتید منتخب معلم نو
 
35,000 تومان 25,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
(راهنما : برای شرکت در آزمون : 1. ابتدا در سایت ثبت نام کنید  2. بر روی آیکون عضویت در دوره کلیک کنید تا قفل آزمون باز شود.)

مجموعه آزمون های علوم پایه هشتم معلم نو درواقع منبع کامل و جامعی از نمونه تست‌هایی است که برای آمادگی امتحانات لازم هستند.
این مجموعه شامل 15 آزمون درس به درس و 2 آزمون جامع میباشد.
سؤالات دارای 3 سطح مختلف است و این مطلب دانش آموزان را در بررسی میزان تسلط و یافتن نقاط ضعفشان یاری می‌کند.
درپایان ضمن نمایش پاسخنامه ، آزمون  هر دانش آموز سنجیده میشود و با توجه به پاسخ های داده شده سطح وتراز آزمون وی مشخص میشود و یک پاسخنامه تشریحی هم برای فهم بهتر برای دانلود دراختیار دانش آموز قرار میگیرد.
جلسات دوره ‌
آزمون 1
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 2
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 3
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 4
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 5
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 6
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 7
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 8
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 9
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 10
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 11
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 12
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 13
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 14
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون 15
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون جامع 1
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
آزمون جامع 2
0 دقیقه
پاسخنامه
0 دقیقه
اساتید دوره‌